NU FLYTTAR BÅDE BLOGGEN OCH SKOLDATATEKET I LYCKSELE

Okategoriserade No Comments »

Hej!

Skolbloggen ska lägga ned sidan och därför så vill jag hänvisa till Skoldatatekets nya blogg: https://datatek915551451.wordpress.com/.

Skoldatateket i Lycksele ingår som en del av det kommunövergripande stödteamet för  personal på förskolan t.o.m. åk 9 med namnet ”SPRÅKOTEKET”. På Språkoteket finns logopeder, speciallärare och specialpedagoger samt IT-pedagog tillgängliga för handledning, workshops och kompetensutveckling. Kommunens läs- och skrivutredningsverksamhet finns också här.

Nu har Språkoteket flyttat till nya lokaler på Johan Skyttesområdet.  Vi håller Öppet hus måndag 1/10 kl. 13-16. Välkomna!

Öppet hus

Se film om Språkoteket här.

Vad kan fjärrundervisning bidra med i vår kommun?

Lärresurser och verktyg för lärande, Okategoriserade  Tagged , No Comments »

Jag gjorde en Prezi om vad fjärrundervisning skulle kunna innebära för vår kommun. Det berör alla verksamma lärare, all personal inom elevhälsan och även rektorer och verksamhetschefer. Syftet med Prezin är att väcka nyfikenhet och intresse i frågan.

http://prezi.com/incop__-rv1a/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

GDPR – dataskyddsförordningen som ersätter PuL

Okategoriserade, Omvärldskollen!  Tagged , No Comments »

https://view.genial.ly/5aa2f276b0254779f3d50f3d/gdpr

Nyhetsbrev februari 2018

Nyhetsbrev, Okategoriserade No Comments »

Skoldatatekets nyhetsbrev FEBRUARI 2018

VARFÖR DIGITALA VERKTYG?

Lärresurser och verktyg för lärande, Okategoriserade  Tagged No Comments »
 • För att det är kul, det blir ett snyggt resultat och eleverna blir motiverade. Motiverade elever lär sig bättre och snabbare!
 • För att digitala verktyg kan innebära ett större kreativt arbete och fler uttrycksformer används.
 • För att det kan underlätta den administrativa bördan och göra arbetet med feed-back mer effektivt.
 • För att man kan organisera arbetet bättre och ha större koll. Både på det eleverna gör (i realtid) samt hålla ordning på dokument och liknande.
 • Man kan individualisera lättare utan att elever behöver känna sig utpekade.
 • För att det är en del av den verklighet vi lever i och eleverna behöver få vana och utbildning i att använda verktygen för att klara sig i vårt samhälle.
 • För att det sparar på papper!
 • För att det innebär en uppgradering i det pedagogiska arbetet. Både när det gäller pedagogik, planering, dokumentation och bedömning.
 • För att skapa samarbetsytor där alla har en röst.

Digitala verktyg kan ge kontroll, utveckling, återkoppling, gemensamma samarbetsytor, lagring, organisering, överblick och mycket mer om man bara använder det på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Det är inget mål i sig utan ett verktyg för att nå målet!

Kort om vad som händer i Lycksele just nu…

Omvärldskollen!  Tagged , , No Comments »
 • planering inför kommande fortbildning för rektorer och lärare om digitaliseringen i skolan
 • arbete kring den nya dataskyddsförordningen, GDPR (inventering av system/program och personuppgifter)
 • förberedelser inför ändringarna i läroplan och kursplaner.

Det är mycket spännande förändringar vi har framför oss. Den som vill lära sig lite mer om källkritik och programmering kan titta in på internetstiftelsens hemsida där de har ett bra utbud av kurser. Gratis dessutom!

Innehåll i kurserna

Ett tips till alla er som INTE har en smartboard

Lärresurser och verktyg för lärande, Okategoriserade  Tagged No Comments »

Här kommer ett supertips på ett verktyg som underlättar skolvardagen. Allt som behövs är en dator och en videokanon och vips så blir upplevelsen lite som en interaktiv skärm.

Verktyget heter ClassroomScreen. Här kan du som lärare visa effektiva redskap för att visualisera tiden, hålla koll på ljudnivå, skriva anteckningar, dela in grupper med slumpgenerator, dela länkar med hjälp av QR koder m.m.

https://www.classroomscreen.com/

SETT 2017

Lärresurser och verktyg för lärande, Nyhetsbrev, Okategoriserade, Omvärldskollen!, SETT  Tagged , , , , No Comments »

Hej Allihopa!

Snart åker jag på SETT-mässan och kommer efter det att lägga ut många nya inlägg här på sidan för att dela med mig av innehållet.

Scandinavian Educational Technology Transformation

Eftersom jag inte har hunnit med att skicka ut ett nyhetsbrev så kommer några tips här istället.

1: Symbaloo lesson plan https://www.youtube.com/watch?v=am-XuWLQD3Q

I detta verktyg kan du lägga upp undervisningens alla resurser(film, ljud, och dokument) i den ordning du vill att eleven ska ta del av det. Det fungerar ungefär som en spelplan där du går från ruta till ruta. Du kan också lägga till frågor och quiz efter att eleverna t.ex. sett ett Youtube klipp. Symbaloo lesson plan går att länka från Samarbeta/Moodle (om ni använder denna plattform).

De pedagogiska vinsterna är att det blir enklare för eleverna att hålla reda på var de ska vara och var de hittar alla resurser.

2: Ett bra tips på tangentbordsträning: http://www.elevspel.se/amnen/dator-media/tangentbordstraning.html

3: En favoritApp just nu är ”PuppetPals”. Det är  en App där eleverna tränar på muntligt berättande, att bygga upp en berättelse och väljer då både karaktärer och bakgrunder själva. Resultatet blir supersnyggt och som en riktig teaterscen! Muntligt berättande är grunden för skrivande och hjälper eleverna att träna byggstenarna i en bra berättelse, ordförråd, uttal och mycket mer.

4: Den digitala tidningen Skolvärlden har publicerat en artikel som heter ”Stor guide: 15 sätt att använda appar i klassrummet”. Det är en bra resurs att hämta inspiration från.

http://skolvarlden.se/artiklar/stor-guide-15-satt-att-anvanda-appar-i-klassrummet 

Håll utkik här på sidan efter nyheter från SETT mässan 2017.

 

Nyhetsbrev januari 2017

Alternativa verktyg, iPad, Lärresurser och verktyg för lärande, Nyhetsbrev, Okategoriserade  Tagged No Comments »

Nyhetsbrev Skoldatateket JANUARI 2017 – Kopia

LIKA – ett verktyg för att skatta hur långt vi tagit oss med digitaliseringen

Okategoriserade  Tagged , , No Comments »

I Lycksele är vi på gång med att använda LIKA-verktyget från SKL där skolorna får skatta sig själva inom en rad områden som rör digitaliseringen i skolan. Det handlar om allt från organisations-, grupp- och individnivå. Utifrån skattningen skapas en handlingsplan som ska leda utvecklingen mot önskvärt läge.

Det händer mycket på området skola och digitalisering just nu vilket är mycket välkommet.


WordPress Theme & Icons by N.Design Studio. Powered by WordPress MU   Hosted by Skolbloggen
Hoppa till verktygsfältet
Entries RSS Comments RSS Logga in