Ordmoln kan skapas genom att kopiera och klistra in text och webbadresser och vips har en sammanfattning skapats. Man kan använda det som en inledning på ett temaarbete eller presentation av något man skrivit. Här är ett ordmoln som jag skapade från skoldatatekets hemsida via Skoldatatek – Word cloud – WordItOut.