Man kan jobba på en mängd olika sätt med Voki i klassrummet. Kommunicera, presentera, träna på att skriva, träna på språk, gör räknehändelser och mycket annat. Cecilia Lindblom i Växjö har gjort ett arbete som hon kallar Vokistory och är tänkt att användas till inspirationsmaterial för hur man kan använda Vokis i språkundervisningen. Hon har dessutom lagt upp enkla […]