Hittade en bra sida för den som vill veta mer om kompensatoriska hjälpmedel att använda vid exempelvis läs- och skrivsvårigheter och ADHD. Här finns många olika förslag på alternativa verktyg. Det handlar om talsyntes, scanner, räkne-, läs- och skrivhjälpmedel och många länkar till bra och användbara sidor. Titta in hos Ung kompensation!