Hemsidan Hargdata AB säljer bra program för bildstöd eller att skriva med symboler. Gå in på ”produkter” och läs mer på hemsidan. Vad? Inprint (program för dator för att skapa böcker, nyhetsblad, scheman,arbetsblad, veckobrev, instruktioner, bildstödskort, överlägg till samtalsapparater mm.  ) Symwriter (program för dator för ordbehandling med symbolstöd, ljudning och uppläsning ) Widgit Go SE (app […]