Skriva med IT

Alternativa verktyg  Tagged , No Comments »

SPSM ger många bra förslag på hur man kan underlätta för elever som har svårt med skrivandet med hjälp av IT. Använd talsyntesen (Claro Read) så att datorn läser upp det du skriver. Använd Saida ordprediktionsprogram medan du skriver. Ger bra hjälp vid stavningssvårigheter. Använd Stava Rex – ett rättstavningsprogram, när du har skrivit klart […]

Ska du beställa läromedel för läsinlärning?

Lärresurser och verktyg för lärande  Tagged , , No Comments »

Om du ska beställa material inför hösten så kan det vara bra att slänga ett öga på SPSM:s guide av läromedel för läsinlärning och vilken läsinlärningsmetod de utgår ifrån, det ger en bra överblick över utbudet. Lasinlarning_guide  

SPSM informationsblad om olika diagnoser och funktionsnedsättningar

Lärresurser och verktyg för lärande, Okategoriserade  Tagged , , No Comments »

SPSM tillhandahåller ett flertal korta och tydliga informationsblad som ger fakta, råd och stöd om olika funktionsnedsättningar och diagnoser. Dessa kan vara användbara för att lägga upp arbetet och planera stödet kring en elev så att det blir så effektivt som möjligt och främjar lärandet.  Rubrikerna är t.ex. Att förstå flickor med Asperbers syndrom Tänk på […]


WordPress Theme & Icons by N.Design Studio. Powered by WordPress MU   Hosted by Skolbloggen
Hoppa till verktygsfältet
Entries RSS Comments RSS Logga in