Nu kommer skolverket ut med en nationell IT-strategi. Väldigt efterlängtat eftersom vi saknat vägledning för utvecklingen. En nätverksträff i Lycksele sker i april för skolledare, speciallärare/specialpedagoger och IT pedagoger. Vi saknar en tydlig plan för IKT utvecklingen. Det finns ett verktyg som heter LIKA från SKL där varje skola kan göra en skattning över nuläget. […]