Gunilla Almgren Bäck har på sin blogg lagt ut en utförlig beskrivning av verktyget Popplet.com som låter användaren bygga tankekartor med både text, bild och film (You tube). Elever och lärare kan också samarbeta med samma tankekarta eller lämna kommentarer. Detta förutsätter att man har skapat ett konto på Popplet.com vilket är gratis. Kolla instruktionsfilmen […]