Att Flippa klassrummet eller det omvända klassrummet som det också kallas, är i ropet just nu och innebär att man som lärare låter elever ta del av genomgångar eller föreläsningar hemma, i lugn och ro, som man antingen har filmat själv via skärminspelningsverktyg som Jing eller Screenr eller lånar andras material (filmer, podcast, eller dokument). […]