Talboks- och punktskriftsbiblioteket bytte namn i januari 2013 till MTM, myndigheten för tillgängliga medier, som är en statlig myndighet som lyder under kulturmyndigheten. Uppdraget är att se till att personer med läsnedsättning får tillgång till litteratur på de medier som passar dem. På deras hemsida finns också Barnens MTM som är en lättnavigerad sida där […]