Jag <3 Internet

Omvärldskollen!  Tagged , , No Comments »

Statens medieråd har tillsammans med en rad andra myndigheter och organisationer tagit fram materialet Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online (2013), som består av en lärarhandledning och ett elevmaterial och riktar sig till mellanstadiet. Materialet innehåller lektionsplaneringar och diskussionsfrågor och komplexa frågor tas upp som många unga måste hantera i sin nätvardag.     http://www.statensmedierad.se/Publikationer/Produkter/Jag-hjartar-internet/

Voki

Lärresurser och verktyg för lärande  Tagged , , No Comments »

Man kan jobba på en mängd olika sätt med Voki i klassrummet. Kommunicera, presentera, träna på att skriva, träna på språk, gör räknehändelser och mycket annat. Cecilia Lindblom i Växjö har gjort ett arbete som hon kallar Vokistory och är tänkt att användas till inspirationsmaterial för hur man kan använda Vokis i språkundervisningen. Hon har dessutom lagt upp enkla […]


WordPress Theme & Icons by N.Design Studio. Powered by WordPress MU   Hosted by Skolbloggen
Hoppa till verktygsfältet
Entries RSS Comments RSS Logga in