planering inför kommande fortbildning för rektorer och lärare om digitaliseringen i skolan arbete kring den nya dataskyddsförordningen, GDPR (inventering av system/program och personuppgifter) förberedelser inför ändringarna i läroplan och kursplaner. Det är mycket spännande förändringar vi har framför oss. Den som vill lära sig lite mer om källkritik och programmering kan titta in på internetstiftelsens […]