Statens medieråd har tillsammans med en rad andra myndigheter och organisationer tagit fram materialet Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online (2013), som består av en lärarhandledning och ett elevmaterial och riktar sig till mellanstadiet. Materialet innehåller lektionsplaneringar och diskussionsfrågor och komplexa frågor tas upp som många unga måste hantera i sin nätvardag.     http://www.statensmedierad.se/Publikationer/Produkter/Jag-hjartar-internet/