Kathy Schrock har skapat många bra tutorials eller ”how to´s” när det gäller iPad. Här kan man få tips på följande innehåll: Kathy Schrock’s iPads4teaching