Fokus för skoldatateken är att medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd så att de blir delaktiga i sitt lärande. Inger Nilsson (forskare i specialpedagogik) talar om detta och hur man ger rätt hjälp till elever med asperger och autism. Se föreläsningen med Inger Nilsson (55 min) […]