CPI i Malmö har skapat en fantastisk lärresurs för pedagoger i förskola, grundskola och gymnasium som arbetslag kan använda sig av när de vill bekanta sig med sina iPads för den pedagogiska verksamheten: iPad Studiecirkel. https://sites.google.com/a/skola.malmo.se/ipad/