Jag gjorde en Prezi om vad fjärrundervisning skulle kunna innebära för vår kommun. Det berör alla verksamma lärare, all personal inom elevhälsan och även rektorer och verksamhetschefer. Syftet med Prezin är att väcka nyfikenhet och intresse i frågan. http://prezi.com/incop__-rv1a/?utm_campaign=share&utm_medium=copy