Kort om vad som händer i Lycksele just nu…

Omvärldskollen!  Tagged , , No Comments »

planering inför kommande fortbildning för rektorer och lärare om digitaliseringen i skolan arbete kring den nya dataskyddsförordningen, GDPR (inventering av system/program och personuppgifter) förberedelser inför ändringarna i läroplan och kursplaner. Det är mycket spännande förändringar vi har framför oss. Den som vill lära sig lite mer om källkritik och programmering kan titta in på internetstiftelsens […]

LIKA – ett verktyg för att skatta hur långt vi tagit oss med digitaliseringen

Okategoriserade  Tagged , , No Comments »

I Lycksele är vi på gång med att använda LIKA-verktyget från SKL där skolorna får skatta sig själva inom en rad områden som rör digitaliseringen i skolan. Det handlar om allt från organisations-, grupp- och individnivå. Utifrån skattningen skapas en handlingsplan som ska leda utvecklingen mot önskvärt läge. Det händer mycket på området skola och […]


WordPress Theme & Icons by N.Design Studio. Powered by WordPress MU   Hosted by Skolbloggen
Hoppa till verktygsfältet
Entries RSS Comments RSS Logga in