iPad Tutorials

iPad  Tagged , , No Comments »

Kathy Schrock har skapat många bra tutorials eller ”how to´s” när det gäller iPad. Här kan man få tips på följande innehåll: Kathy Schrock’s iPads4teaching

Varför pekplatta/surfplatta i undervisningen?

Alternativa verktyg, Lärresurser och verktyg för lärande, Omvärldskollen!  Tagged , , , No Comments »

Pekplattan är enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten ett funktionellt verktyg i skolarbetet och passar särskilt bra för elever i behov av särskilt stöd då de genom snabb start- och svarstid ger fördelar i jämförelse mot datorn. Forskning visar att responsen vid tryck på skärm i kombination med visuella och auditiva egenskaper innebär fördelar för elever med neuropsykiatriska […]


WordPress Theme & Icons by N.Design Studio. Powered by WordPress MU   Hosted by Skolbloggen
Hoppa till verktygsfältet
Entries RSS Comments RSS Logga in