Skoldatatekens syfte är att

  • vara en naturlig del i kommunens elevstöd
  • medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd så att de blir delaktiga i sitt lärande
  • ge skolpersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärandesituationer för elever i behov av särskilt stöd
  • erbjuda skolpersonal möjlighet att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara före inköp
  • utvärdera nyheter och sprida information om IT i lärandet för målgruppen
  • samverka med berörda intresseorganisationer och föräldrar samt Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket samt vid behov med landstingens hjälpmedelverksamhet.

Tanken med denna blogg är att uppfylla de två rödmarkerade delarna i punktlistan ovan.

Listan över intressanta bloggar hänvisar till ytterligare reflektioner, länkar, litteratur och mycket mer.

Missa inte heller lärresurserna där vi sammanställer intressanta sidor som vi hittar på internet, program och hjälpmedel.

Jag som skriver  här heter Charlotte Stenlund och är speciallärare.

Vill du komma i kontakt med Skoldatateket kan du maila på First Class, skriva ett inlägg här på bloggen eller ringa till skoldatateket.