Kort om vad som händer i Lycksele just nu…

Omvärldskollen!  Tagged , , No Comments »
  • planering inför kommande fortbildning för rektorer och lärare om digitaliseringen i skolan
  • arbete kring den nya dataskyddsförordningen, GDPR (inventering av system/program och personuppgifter)
  • förberedelser inför ändringarna i läroplan och kursplaner.

Det är mycket spännande förändringar vi har framför oss. Den som vill lära sig lite mer om källkritik och programmering kan titta in på internetstiftelsens hemsida där de har ett bra utbud av kurser. Gratis dessutom!

Innehåll i kurserna

SETT 2017

Lärresurser och verktyg för lärande, Nyhetsbrev, Okategoriserade, Omvärldskollen!, SETT  Tagged , , , , No Comments »

Hej Allihopa!

Snart åker jag på SETT-mässan och kommer efter det att lägga ut många nya inlägg här på sidan för att dela med mig av innehållet.

Scandinavian Educational Technology Transformation

Eftersom jag inte har hunnit med att skicka ut ett nyhetsbrev så kommer några tips här istället.

1: Symbaloo lesson plan https://www.youtube.com/watch?v=am-XuWLQD3Q

I detta verktyg kan du lägga upp undervisningens alla resurser(film, ljud, och dokument) i den ordning du vill att eleven ska ta del av det. Det fungerar ungefär som en spelplan där du går från ruta till ruta. Du kan också lägga till frågor och quiz efter att eleverna t.ex. sett ett Youtube klipp. Symbaloo lesson plan går att länka från Samarbeta/Moodle (om ni använder denna plattform).

De pedagogiska vinsterna är att det blir enklare för eleverna att hålla reda på var de ska vara och var de hittar alla resurser.

2: Ett bra tips på tangentbordsträning: http://www.elevspel.se/amnen/dator-media/tangentbordstraning.html

3: En favoritApp just nu är ”PuppetPals”. Det är  en App där eleverna tränar på muntligt berättande, att bygga upp en berättelse och väljer då både karaktärer och bakgrunder själva. Resultatet blir supersnyggt och som en riktig teaterscen! Muntligt berättande är grunden för skrivande och hjälper eleverna att träna byggstenarna i en bra berättelse, ordförråd, uttal och mycket mer.

4: Den digitala tidningen Skolvärlden har publicerat en artikel som heter ”Stor guide: 15 sätt att använda appar i klassrummet”. Det är en bra resurs att hämta inspiration från.

http://skolvarlden.se/artiklar/stor-guide-15-satt-att-anvanda-appar-i-klassrummet 

Håll utkik här på sidan efter nyheter från SETT mässan 2017.

 

Nationell IT-strategi

Okategoriserade, Omvärldskollen!  Tagged , No Comments »

Nu kommer skolverket ut med en nationell IT-strategi. Väldigt efterlängtat eftersom vi saknat vägledning för utvecklingen. En nätverksträff i Lycksele sker i april för skolledare, speciallärare/specialpedagoger och IT pedagoger.

Vi saknar en tydlig plan för IKT utvecklingen. Det finns ett verktyg som heter LIKA från SKL där varje skola kan göra en skattning över nuläget. Resultatet kopplas till åtgärder som man kan vidta. Det blir på så vis lättare att se vad nästa steg är och att skapa en lokal IKT plan på skolan. Prova det gärna på er skola!

Om du vill läsa mer om nationell IT-strategi:

Computersweden.idg

regeringen om programmering på schemat

Jan Hyléns blogg

 

Ny Pisa studie väcker frågan om hur vi använder elevdatorerna

Okategoriserade, Omvärldskollen!  Tagged No Comments »

Ny PISA-studie

Eleverna med den högsta internet- och datoranvändningen i och utanför skolan presterar sämst på PISA-provet. Dessutom har Sverige den högsta andelen extrema internetanvändare i hela OECD. Det visar en fördjupad analys av den senaste PISA-studien

Så inleds artikeln på Skolverket. För Lyckseles del kanske det vore bra att stanna upp lite och se på datoranvändningen ur olika perspektiv; elevernas, lärarnas och chefernas. Hur är det att vara elev och just ska börja åk 7 där man erbjuds en 1-1 dator? Vilka förkunskaper har de och förväntas de ha när det gäller att använda datorn från åk 1-6? Vilka resurser har lärare och elever att tillgå för fortbildning eller att få grundläggande kunskap? Hur satsas det på detta från centralt håll? Frågorna är många och denna nya Pisa studie pekar på vikten av att dessa frågor får ökad prioritet i både budget- och verksamhetsfrågor. Att bara få en dator eller surfplatta löser inga problem, det är HUR man använder dem som är grejen.

Kan hända är jag lite färgad eftersom jag just nu jobbar på Skoldatateket i Lycksele (dock endast 10 %), men min starka åsikt är att ett utökat skoldatatek skulle kunna stödja skolan och lärandet samt driva utvecklingsprojekt som leder till ett bättre användande av datorn som lärverktyg. SPSM har kommit ut med en ny skrift om Skoldatateken i Sverige som du finner här.

Ha det gott/ Charlotte Stenlund

ClassDojo

Lärresurser och verktyg för lärande, Omvärldskollen!  Tagged , No Comments »

Här kommer ett tips för er som vill lägga extra krut på att jobba med elevernas beteende i klassrummet för att öka lärandet, samarbetet och att hålla elevernas fokus på arbetsuppgifterna. Eleverna får feed-back direkt på sitt arbete.

ClassDojo behavior management

http://www.classdojo.com/

 

Blogga med klassen

Omvärldskollen!  Tagged No Comments »

Här finns en källa av kunskap att ösa ur som handlar om att blogga med klassen.

http://aakerlund.org/wordpress/dan/klassen-i-dialog/

Trevlig sommar!

Faktorer med betydelse för läs- och skrivsvårigheter och Dyslexi

Omvärldskollen!  Tagged No Comments »

1795-MODELL~1 Dyslexi faktorer

Bilden är hämtad från artikeln: Hur kan vi se på läs-och skrivsvårigheter?

Christer Jacobson, docent i pedagogisk psykologi och leg. psykolog vid Linnéuniversitetet har utarbetat modellen.

Varför pekplatta/surfplatta i undervisningen?

Alternativa verktyg, Lärresurser och verktyg för lärande, Omvärldskollen!  Tagged , , , No Comments »

Pekplattan är enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten ett funktionellt verktyg i skolarbetet och passar särskilt bra för elever i behov av särskilt stöd då de genom snabb start- och svarstid ger fördelar i jämförelse mot datorn. Forskning visar att responsen vid tryck på skärm i kombination med visuella och auditiva egenskaper innebär fördelar för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det finns appar för talsyntes, skrivprogram, spel och mycket mer. Appar kan man bl.a. hitta på www.skolappar.nu eller på Google playbutiken för androida telefoner eller pekplattor. App store är motsvarigheten för Iphone/Ipad.

Jag har påbörjat en länksamling som jag kallar Appar! som du också kan titta på och förhoppningsvis hitta guldkorn.

Pekplattan är liten och bärbar vilket gör att man kan ta med den på utflykter. Det finns inbyggda funktioner som kamera (foto och film) och ljudinspelning som kan vara användbart i undervisning och dokumentation. Det finns praktiska fördelar som att elevernas portfolio i form av redovisningar och skolarbete kan sparas i ett snyggt och digitalt format och kan följa med hem till föräldrarna. Eleverna kan få stor hjälp av appar för att kunna strukturera sina studier och sitt dagliga schema.

Men en egen pekplatta, surfplatta, Ipad eller liknande är ingen garanti för att undervisningen eller lärandet utvecklas. Det krävs fortbildning och pedagogiska planeringar för användandet samt givetvis digitala verktyg. Det händer väldigt mycket på det här området, men det saknas ofta en pedagogisk strategi bakom användandet. Det är många som är jättesugna att ta del av varandras erfarenhet om hur man kan använda de här verktygen på ett bra sätt. Teachmeet, mässor som SETT och olika forum och bloggar finns där pedagoger diskuterar användningen i undervisningen. Teachmeet är ett ”möte” där ett par pedagoger ger korta presentationer och  berättar hur de använt digitala verktyg i form av datorer, surfplattor, program och applikationer för att underlätta eller inspirera lärande. Det finns forskning som visar att användande av digitala verktyg gör att motivationen i lärandet ökar, både för lärare och för elever.

Här finns ett exempel från Hedlundaskolan i Umeå hur man jobbat i åk 1-3 med pekplattor i ämnet bild.

 

Mediacenter kan komma till oss!

Omvärldskollen!  Tagged , , No Comments »

Jag vill bara slå ett slag för Mediacenters fantastiska utbud av utbildningar. De håller kurser i Geocaching i skolan, Smartphones som specialpedagogiskt verktyg, Creative commons, Lärplattan- så funkar det!, Mental Note – ett anteckningsverktyg för elever i behov av särskilt stöd, blogga med WordPress och mycket annat.

Mediacenter kan på begäran komma ut till skolorna och hålla i fortbildning för arbetslag eller skolor. De erbjuder skräddarsydda kurser, främst utifrån deras kursutbud, men även mer specifika om så önskas. Det kan även vara fortsättningskurser på olika områden.

Jag tycker att det här är en fantastisk resurs och de flesta kurser är dessutom gratis!

MediaCenters arbete för pedagogisk utveckling med hjälp av IT, media och kultur ger en möjlighet för skolan i länet att följa den tekniska och pedagogiska utvecklingen i tiden. En annan grundval är också att man genom verksamheten hjälper skolan att följa de upphovsrättsliga lagar och avtal som finns.

 

1700 lärare svarar på frågor om användningen av IT i skolan

Omvärldskollen!  Tagged , , No Comments »

Lärarnas riksförbund resonerar kring de resultat som undersökningen av IT i undervisningen visade. De menar att det inte endast är en fråga om tekniken utan trycker på vikten att lärare får möjlighet till erfarenhetsutbyte och tid till att komma på innovativa didaktiska idéer om hur IT kan användas i undervisningen för att i verklig mening utveckla undervisningen.

Lärarnas Riksförbund efterlyser därför en tydlig satsning på ett organi­serat erfarenhetsutbyte kring ökad IT-användning i skolan, där lärare – lokalt och nationellt – regelbundet får träffas för erfarenhetsutbyte, råd och inspiration kring användning.

De menar också att It i undervisningen är en metodfråga för lärarutbildningen.

Läs hela artikeln HÄR.

 


WordPress Theme & Icons by N.Design Studio. Powered by WordPress MU   Hosted by Skolbloggen
Hoppa till verktygsfältet
Entries RSS Comments RSS Logga in