Nyhetsbrev januari 2017

Alternativa verktyg, iPad, Lärresurser och verktyg för lärande, Nyhetsbrev, Okategoriserade  Tagged No Comments »

Nyhetsbrev Skoldatateket JANUARI 2017 – Kopia

Bildstöd och att skriva med symboler

Alternativa verktyg, iPad, Lärresurser och verktyg för lärande, Okategoriserade  Tagged , , , , No Comments »

Hemsidan Hargdata AB säljer bra program för bildstöd eller att skriva med symboler. Gå in på ”produkter” och läs mer på hemsidan.

Vad?

 • Inprint (program för dator för att skapa böcker, nyhetsblad, scheman,arbetsblad, veckobrev, instruktioner, bildstödskort, överlägg till samtalsapparater mm.  )
 • Symwriter (program för dator för ordbehandling med symbolstöd, ljudning och uppläsning )
 • Widgit Go SE (app för iphone, iPad eller android. Här kan du skapa egna upplägg att använda för kommunikation, språkutveckling och stimulans samt för att skapa enkla dokument från symboltavlorna.)
 • Widgit Online (Alla funktioner samlade på ett ställe! Det är en webbtjänst där du loggar in med ett konto och får tillgång till alla Widgitsymbolerna från vilken dator som helst, PC eller Mac spelar ingen roll. I Widgit Online kan du skapa bildkartor och symboldokument och när du har ett konto kommer du också att kunna ladda ner en gratis app för iPad där du kan skriva med både symbolstöd och talstöd!)
 • By Choice (övningar för tidig inlärning och innehåller widgit symbolbas, bygger på Inprint)

Varför?

 • för att tydliggöra ett skrivet innehåll och göra texten tillgänglig
 • för att strukturera innehållet under en dag genom bildstöd
 • för att öka kommunikationen
 • för att utveckla ordförrådet
SkärmklippWidgit go

Bilder tagna från http://www.hargdata.se/Skärmklipp Hargdata

För vem/vilka: 

 • För nybörjarläsare
 • För elever med språkstörning eller dyslexi
 • För nyanlända
 • För elever som har svårigheter med kommunikation

På Hargdata AB finns all information om licenser och kostnader samt länkar till instruktioner och sidor för nedladdning.

Röstinmatning på Google document

Alternativa verktyg, Lärresurser och verktyg för lärande, Okategoriserade  Tagged , No Comments »

Tal-till-text appar som Dragon dictation kan vara till stor nytta. Länge har jag önskat att samma funktion ska vara tillgänglig även till datorn. Nu finns funktionen på Google document om man går in på verktyg och därefter ”Röstinmatning”. Tack Google!! Nu kan elever visa sina kunskaper även om man har svårigheter med att skriftligt få ned ett innehåll.

röstinmatning google docs

OCR appar

Alternativa verktyg, iPad, Okategoriserade  Tagged , No Comments »

OCR appar används för att fota av en text så att texten känns igen som text och inte en bild. Därefter används talsyntesen i telefonen/surfplattan för att få det uppläst. Det finns flera OCR-appar som t.ex. Prizmo, Google Translate och Pixter men många tycker att dessa kan vara lite omständiga att använda.

Nu har det kommit ut en bra OCR app för IOS som heter ClaroScan Pen.  Kolla in denna!

 

Dragon Dictation – tal till text

Alternativa verktyg, iPad, Lärresurser och verktyg för lärande  Tagged No Comments »

Personligen tycker jag att denna app är en av mina topp 3 appar för att stödja elever i läs- och skrivsvårigheter. Den är enkel att använda och förvandlar det du säger till skriven text. Det är en app för iPhone eller iPad, tyvärr inte för android telefoner eller surfplattor. Däremot kan man hitta appar som fungerar på liknande sätt om man söker på ”speech to text”.

Ett användningsområde som fungerar bra är på engelskan för elever som har stora dyslektiska svårigheter. Avkodningen och skrivandet kan vara mycket tidskrävande, speciellt på engelska. För att fortsätta att bygga på de engelska kunskaperna fokuserar man på muntlig förmåga, ordförråd och hörförståelse. Med hjälp av dragon dictation för att producera texter och talsyntes/inläst text för läsningen kan elever i läs- och skrivsvårigheter ändå känna att de lyckas i ämnet engelska.

FullSizeRender

Hur arbetar skolor med 1-1 lösningen?

Alternativa verktyg  Tagged , , No Comments »

Här finns en bra sida från UR med samlade resurser för att lära sig mer om teknik och lärande. Att arbeta multimodalt innebär kortfattat att med hjälp av olika medier berätta samma sak fast på olika sätt. Det är ett lärande i tiden!

Didaktikens verktyg från UR.

didaktikens verktyg

Skriva med IT

Alternativa verktyg  Tagged , No Comments »

SPSM ger många bra förslag på hur man kan underlätta för elever som har svårt med skrivandet med hjälp av IT.

 • Använd talsyntesen (Claro Read) så att datorn läser upp det du skriver.
 • Använd Saida ordprediktionsprogram medan du skriver. Ger bra hjälp vid stavningssvårigheter.
 • Använd Stava Rex – ett rättstavningsprogram, när du har skrivit klart din text.
 • Sidor ur övningsböcker kan skannas in och jobbas med digitalt av eleven.
 • Istället för att skriva anteckningar kan man använda ljudinspelningar, det finns enkla program på både datorer och mobiltelefoner, men också fickminnen etc. Det finns också appar som gör om det du spelar in till skriven text.
 • Använd bilder som stöd.
 • Gör en personlig anpassning i Word som gör det lättare att arbeta. Gör texten större och större mellanrum mellan raderna. Se film om hur man gör!

Se mer förslag på SPSM:s hemsida.

 

Varför pekplatta/surfplatta i undervisningen?

Alternativa verktyg, Lärresurser och verktyg för lärande, Omvärldskollen!  Tagged , , , No Comments »

Pekplattan är enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten ett funktionellt verktyg i skolarbetet och passar särskilt bra för elever i behov av särskilt stöd då de genom snabb start- och svarstid ger fördelar i jämförelse mot datorn. Forskning visar att responsen vid tryck på skärm i kombination med visuella och auditiva egenskaper innebär fördelar för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det finns appar för talsyntes, skrivprogram, spel och mycket mer. Appar kan man bl.a. hitta på www.skolappar.nu eller på Google playbutiken för androida telefoner eller pekplattor. App store är motsvarigheten för Iphone/Ipad.

Jag har påbörjat en länksamling som jag kallar Appar! som du också kan titta på och förhoppningsvis hitta guldkorn.

Pekplattan är liten och bärbar vilket gör att man kan ta med den på utflykter. Det finns inbyggda funktioner som kamera (foto och film) och ljudinspelning som kan vara användbart i undervisning och dokumentation. Det finns praktiska fördelar som att elevernas portfolio i form av redovisningar och skolarbete kan sparas i ett snyggt och digitalt format och kan följa med hem till föräldrarna. Eleverna kan få stor hjälp av appar för att kunna strukturera sina studier och sitt dagliga schema.

Men en egen pekplatta, surfplatta, Ipad eller liknande är ingen garanti för att undervisningen eller lärandet utvecklas. Det krävs fortbildning och pedagogiska planeringar för användandet samt givetvis digitala verktyg. Det händer väldigt mycket på det här området, men det saknas ofta en pedagogisk strategi bakom användandet. Det är många som är jättesugna att ta del av varandras erfarenhet om hur man kan använda de här verktygen på ett bra sätt. Teachmeet, mässor som SETT och olika forum och bloggar finns där pedagoger diskuterar användningen i undervisningen. Teachmeet är ett ”möte” där ett par pedagoger ger korta presentationer och  berättar hur de använt digitala verktyg i form av datorer, surfplattor, program och applikationer för att underlätta eller inspirera lärande. Det finns forskning som visar att användande av digitala verktyg gör att motivationen i lärandet ökar, både för lärare och för elever.

Här finns ett exempel från Hedlundaskolan i Umeå hur man jobbat i åk 1-3 med pekplattor i ämnet bild.

 

ClaroRead som app

Alternativa verktyg  Tagged , No Comments »

Hittade ”ClaroSpeak”-appen till slut……. http://www.skolappar.nu/clarospeak/ som kan hjälpa elever att läsa texter på internet eller andra källor samt skriva egna texter. Kort och gott lässtöd och skrivstöd! Den kostar 45 kr och 5 röster följer med. vill man ha fler så kan man köpa det för 15 kr styck. Storlek 110 MB.

 

Fortbildning om alternativa verktyg?

Alternativa verktyg, Omvärldskollen! No Comments »

Att lära sig läsa och skriva med flyt och förståelse är en lång process. Datorn kan vara en bra resurs att stödja eleverna i deras utveckling. Lycksele kommun har licens på flera alternativa verktyg som ska finnas på skolans datorer och kan användas av alla. Det handlar om programmet Claro Read plus, Stava Rex och Saida m.fl som hjälper eleven att stava rätt, sätta ut skiljetecken på rätt plats, läsa och skriva texter. Det finns videomanualer att titta på men tiden räcker ibland inte till. Bäst vore att tillsammans få prova på och få instruktioner på ”plats”. Jag tror på idén som Marie Linder (pedagogiskt utvecklingscentrum i Dalarna) hade när hon anordnade en utbildningsdag på sin skola där man gick igenom de alternativa verktygen som fanns tillgängliga på skolan samt ett par andra lärverktyg och resurser som lärare och elever kan använda i sin undervisning (t.ex Photo Story, google Docs, Audacity mfl.)

Läs mer HÄR om hur de genomförde utbildningsdagen.


WordPress Theme & Icons by N.Design Studio. Powered by WordPress MU   Hosted by Skolbloggen
Hoppa till verktygsfältet
Entries RSS Comments RSS Logga in