ClaroRead Plus:

 Hur man öppnar och gör inställningar (välja röst, hastighet, meningsfokusering) innan uppläsning och lite allmänt om ClaroReads funktioner:

 

Hur man skannar och konverterar en PDF fil till ett Worddokumet med Claro Read:

Av Johanna Lindgren

Fler instruktionsfilmer om ClaroRead från Svensk talteknologi:

WordRead Plus – läsa på internet

Verktygsfältets knappar

Hur man flyttar verktygsfältet

Välja röst

Läs på Internet

Meningsfokus

Markörmedföljning

Ändra teckenstorlek, typsnitt och färg

Ändra avstånd och mellanrum

Ordprediktion

Stava rex

Här finns en kort introduktion till Stava Rex från Svensk Talteknologi

 

Saida

ClaroCapture

Här finns en kort introduktion till ClaroCapture från Svensk Talteknologi

 

ClaroIdeas

Här finns en introduktion till ClaroIdeas från Annika A Davidsson i Umeå. Filmen är ca 13 minuter.

Inprint

Inprint är ett program för att skapa visuellt stöd.

Inprint presentation PDF