Kommunlicenser

För att kunna tillgodogöra sig undervisning på bästa sätt och kunna jobba mer självständigt krävs det ibland alternativa lärverktyg. Alternativa verktyg är ett paraplybegrepp och innebär förenklat ett komplement till traditionella lärverktyg och papper, penna och bok. Lycksele kommun har licenser på följande alternativa verktyg:

Claro Read Plus  är en talsyntes, d.v.s. du kan få texter upplästa. Både de du skrivit själv och texter som andra skrivit eller texter du ska läsa på Internet. Du kan också få bokstäver, ord och meningar upplästa medan du skriver. Talet finns både på svenska och engelska.

Stava Rex är ett rättstavningsprogram gjort speciellt för personer med läs- och skrivsvårigheter. Programmet hjälper dig med ord i sammanhanget, ger dig exempelmeningar på hur orden ska användas, sammansatta ord, stora skiljetecken och enkel grammatik.

Oribi Spell Right är Stava Rex motsvarighet för engelska. Där kan du stava orden som du tycker att de låter, t.o.m. med å, ä och ö och få hjälp att hitta ordet rättstavat. Du kan också använda programmet som lexikon. Du har både svenska och engelska som språk.

Saida är ett rättstavnings- och ordprediktionsprogram som ger förslag på ord efter bara någon enstaka bokstav. Programmet används i ordbehandlingsprogram och även på webbsidor eller andra ställen du behöver skriva text. För att infoga det föreslagna ordet trycker man bara på den siffran (1-9) som står före ordet. Saida är bra för den som har svårt att stava och kan också vara bra för de som har motoriska svårigheter eftersom det blir färre tangenttryckningar.

Claro capture Ger möjlighet att samla ihop text från alla sorters dokument och webbsidor och få med källhänvisning automatiskt, i en projektfil. Det är ett bra instuderingsverktyg.

Claro Ideas är ett program där man enkelt kan skapa mindmaps eller tankekartor. Man kan dela dem med andra eller exportera till en Powerpoint. Perfekt om man vill göra ett projektarbete för eleverna och ha ramen, mallen och rubrikerna klara.

Screenruler är en ”läslinjal” som ska hjälpa till med fokuseringen när man läser. Man kan också göra inställningar så att det blir understrykningar och ändra färg.

Claroview är ett filter som läggs på skärmen för att öka läsbarheten för elever med synsvårigheter.

Wordbanks är ordbanker med ord som kan hjälpa elever att i tidig ålder generera en meningsfull text och lär dem känna igen ord. Det är också användbart som stavningshjälp.

Här kan du se en kort introduktionsfilm om Lycksele kommuns alternativa verktyg.