• För att det är kul, det blir ett snyggt resultat och eleverna blir motiverade. Motiverade elever lär sig bättre och snabbare!
  • För att digitala verktyg kan innebära ett större kreativt arbete och fler uttrycksformer används.
  • För att det kan underlätta den administrativa bördan och göra arbetet med feed-back mer effektivt.
  • För att man kan organisera arbetet bättre och ha större koll. Både på det eleverna gör (i realtid) samt hålla ordning på dokument och liknande.
  • Man kan individualisera lättare utan att elever behöver känna sig utpekade.
  • För att det är en del av den verklighet vi lever i och eleverna behöver få vana och utbildning i att använda verktygen för att klara sig i vårt samhälle.
  • För att det sparar på papper!
  • För att det innebär en uppgradering i det pedagogiska arbetet. Både när det gäller pedagogik, planering, dokumentation och bedömning.
  • För att skapa samarbetsytor där alla har en röst.

Digitala verktyg kan ge kontroll, utveckling, återkoppling, gemensamma samarbetsytor, lagring, organisering, överblick och mycket mer om man bara använder det på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Det är inget mål i sig utan ett verktyg för att nå målet!