• planering inför kommande fortbildning för rektorer och lärare om digitaliseringen i skolan
  • arbete kring den nya dataskyddsförordningen, GDPR (inventering av system/program och personuppgifter)
  • förberedelser inför ändringarna i läroplan och kursplaner.

Det är mycket spännande förändringar vi har framför oss. Den som vill lära sig lite mer om källkritik och programmering kan titta in på internetstiftelsens hemsida där de har ett bra utbud av kurser. Gratis dessutom!

Innehåll i kurserna