Hemsidan Hargdata AB säljer bra program för bildstöd eller att skriva med symboler. Gå in på ”produkter” och läs mer på hemsidan.

Vad?

 • Inprint (program för dator för att skapa böcker, nyhetsblad, scheman,arbetsblad, veckobrev, instruktioner, bildstödskort, överlägg till samtalsapparater mm.  )
 • Symwriter (program för dator för ordbehandling med symbolstöd, ljudning och uppläsning )
 • Widgit Go SE (app för iphone, iPad eller android. Här kan du skapa egna upplägg att använda för kommunikation, språkutveckling och stimulans samt för att skapa enkla dokument från symboltavlorna.)
 • Widgit Online (Alla funktioner samlade på ett ställe! Det är en webbtjänst där du loggar in med ett konto och får tillgång till alla Widgitsymbolerna från vilken dator som helst, PC eller Mac spelar ingen roll. I Widgit Online kan du skapa bildkartor och symboldokument och när du har ett konto kommer du också att kunna ladda ner en gratis app för iPad där du kan skriva med både symbolstöd och talstöd!)
 • By Choice (övningar för tidig inlärning och innehåller widgit symbolbas, bygger på Inprint)

Varför?

 • för att tydliggöra ett skrivet innehåll och göra texten tillgänglig
 • för att strukturera innehållet under en dag genom bildstöd
 • för att öka kommunikationen
 • för att utveckla ordförrådet
SkärmklippWidgit go

Bilder tagna från http://www.hargdata.se/Skärmklipp Hargdata

För vem/vilka: 

 • För nybörjarläsare
 • För elever med språkstörning eller dyslexi
 • För nyanlända
 • För elever som har svårigheter med kommunikation

På Hargdata AB finns all information om licenser och kostnader samt länkar till instruktioner och sidor för nedladdning.