Under våren 2016 kommer Skoldatateket i Lycksele att bemannas 20 % av Andreas Strindberg och Charlotte Stenlund. Vi kommer att prioritera att komma ut till skolorna så mycket som möjligt. Vi planerar också för att hinna skicka ut ett par nyhetsbrev med tips, ideer och aktuella händelser i Lycksele.

Ni kontaktar oss lättast via FirstClass.

Väl mött!