Nu kommer skolverket ut med en nationell IT-strategi. Väldigt efterlängtat eftersom vi saknat vägledning för utvecklingen. En nätverksträff i Lycksele sker i april för skolledare, speciallärare/specialpedagoger och IT pedagoger.

Vi saknar en tydlig plan för IKT utvecklingen. Det finns ett verktyg som heter LIKA från SKL där varje skola kan göra en skattning över nuläget. Resultatet kopplas till åtgärder som man kan vidta. Det blir på så vis lättare att se vad nästa steg är och att skapa en lokal IKT plan på skolan. Prova det gärna på er skola!

Om du vill läsa mer om nationell IT-strategi:

Computersweden.idg

regeringen om programmering på schemat

Jan Hyléns blogg