Nationell IT-strategi

Okategoriserade, Omvärldskollen!  Tagged , No Comments »

Nu kommer skolverket ut med en nationell IT-strategi. Väldigt efterlängtat eftersom vi saknat vägledning för utvecklingen. En nätverksträff i Lycksele sker i april för skolledare, speciallärare/specialpedagoger och IT pedagoger. Vi saknar en tydlig plan för IKT utvecklingen. Det finns ett verktyg som heter LIKA från SKL där varje skola kan göra en skattning över nuläget. […]

Vi som jobbar på skoldatateket

Okategoriserade No Comments »

Under våren 2016 kommer Skoldatateket i Lycksele att bemannas 20 % av Andreas Strindberg och Charlotte Stenlund. Vi kommer att prioritera att komma ut till skolorna så mycket som möjligt. Vi planerar också för att hinna skicka ut ett par nyhetsbrev med tips, ideer och aktuella händelser i Lycksele. Ni kontaktar oss lättast via FirstClass. […]

Röstinmatning på Google document

Alternativa verktyg, Lärresurser och verktyg för lärande, Okategoriserade  Tagged , No Comments »

Tal-till-text appar som Dragon dictation kan vara till stor nytta. Länge har jag önskat att samma funktion ska vara tillgänglig även till datorn. Nu finns funktionen på Google document om man går in på verktyg och därefter ”Röstinmatning”. Tack Google!! Nu kan elever visa sina kunskaper även om man har svårigheter med att skriftligt få […]

OCR appar

Alternativa verktyg, iPad, Okategoriserade  Tagged , No Comments »

OCR appar används för att fota av en text så att texten känns igen som text och inte en bild. Därefter används talsyntesen i telefonen/surfplattan för att få det uppläst. Det finns flera OCR-appar som t.ex. Prizmo, Google Translate och Pixter men många tycker att dessa kan vara lite omständiga att använda. Nu har det kommit […]


WordPress Theme & Icons by N.Design Studio. Powered by WordPress MU   Hosted by Skolbloggen
Hoppa till verktygsfältet
Entries RSS Comments RSS Logga in