Personligen tycker jag att denna app är en av mina topp 3 appar för att stödja elever i läs- och skrivsvårigheter. Den är enkel att använda och förvandlar det du säger till skriven text. Det är en app för iPhone eller iPad, tyvärr inte för android telefoner eller surfplattor. Däremot kan man hitta appar som fungerar på liknande sätt om man söker på ”speech to text”.

Ett användningsområde som fungerar bra är på engelskan för elever som har stora dyslektiska svårigheter. Avkodningen och skrivandet kan vara mycket tidskrävande, speciellt på engelska. För att fortsätta att bygga på de engelska kunskaperna fokuserar man på muntlig förmåga, ordförråd och hörförståelse. Med hjälp av dragon dictation för att producera texter och talsyntes/inläst text för läsningen kan elever i läs- och skrivsvårigheter ändå känna att de lyckas i ämnet engelska.

FullSizeRender