Här finns en källa av kunskap att ösa ur som handlar om att blogga med klassen. http://aakerlund.org/wordpress/dan/klassen-i-dialog/ Trevlig sommar!