Faktorer med betydelse för läs- och skrivsvårigheter och Dyslexi

Omvärldskollen!  Tagged No Comments »

Bilden är hämtad från artikeln: Hur kan vi se på läs-och skrivsvårigheter? Christer Jacobson, docent i pedagogisk psykologi och leg. psykolog vid Linnéuniversitetet har utarbetat modellen.

Skriva med IT

Alternativa verktyg  Tagged , No Comments »

SPSM ger många bra förslag på hur man kan underlätta för elever som har svårt med skrivandet med hjälp av IT. Använd talsyntesen (Claro Read) så att datorn läser upp det du skriver. Använd Saida ordprediktionsprogram medan du skriver. Ger bra hjälp vid stavningssvårigheter. Använd Stava Rex – ett rättstavningsprogram, när du har skrivit klart […]

Ska du beställa läromedel för läsinlärning?

Lärresurser och verktyg för lärande  Tagged , , No Comments »

Om du ska beställa material inför hösten så kan det vara bra att slänga ett öga på SPSM:s guide av läromedel för läsinlärning och vilken läsinlärningsmetod de utgår ifrån, det ger en bra överblick över utbudet. Lasinlarning_guide  

Öppna lärresurser på internet – sök med Spindeln!

Lärresurser och verktyg för lärande  Tagged No Comments »

Det är inte lätt att leta lärresurser på internet anpassat för skolbruk. Oftast får man (för) många träffar och alla är inte anpassade för skolbruk. Skolverket har tillsammans med Umeå Universitet utvecklat en bra lösning för detta som heter Spindeln  och har funnits sedan tidigt 2000-t. Spindeln är en söktjänst som är speciellt framtagen för […]

Skärmklipp

Lärresurser och verktyg för lärande  Tagged No Comments »

Det finns ett mycket enkelt skärmklippsverktyg för dig som har windows 7 eller 8 som gör det möjligt att visa hela eller utvalda delar av det som visas på din skärm. HÄR finns en kort och bra instruktionsfilm om detta. Om du vill flippa ditt klassrum och spela in egna instruktionsfilmer så är Screencast-O-Matic ett […]

Varför pekplatta/surfplatta i undervisningen?

Alternativa verktyg, Lärresurser och verktyg för lärande, Omvärldskollen!  Tagged , , , No Comments »

Pekplattan är enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten ett funktionellt verktyg i skolarbetet och passar särskilt bra för elever i behov av särskilt stöd då de genom snabb start- och svarstid ger fördelar i jämförelse mot datorn. Forskning visar att responsen vid tryck på skärm i kombination med visuella och auditiva egenskaper innebär fördelar för elever med neuropsykiatriska […]

Mediacenter kan komma till oss!

Omvärldskollen!  Tagged , , No Comments »

Jag vill bara slå ett slag för Mediacenters fantastiska utbud av utbildningar. De håller kurser i Geocaching i skolan, Smartphones som specialpedagogiskt verktyg, Creative commons, Lärplattan- så funkar det!, Mental Note – ett anteckningsverktyg för elever i behov av särskilt stöd, blogga med WordPress och mycket annat. Mediacenter kan på begäran komma ut till skolorna […]


WordPress Theme & Icons by N.Design Studio. Powered by WordPress MU   Hosted by Skolbloggen
Hoppa till verktygsfältet
Entries RSS Comments RSS Logga in