Idag var jag på en visning av hjälpmedel  där Ingvar Andersson som är IT-pedagog förevisade olika mjukvara och appar. Här nedan kommer en lista på några hjälpmedel som kan vara användbara:

  • LG Mouse Scanner – en mus som har inbyggd skanner och gör så att man kan skanna både text och bild genom att man trycker på en knapp på musen. Se film här! Det finns också en annan som heter Iris som har liknande funktioner.
  • SymWriter  – ett program som skriver symboler till din text. Det kan användas till att förstärka förståelsen av skriven text, bygga en skrivmiljö eller göra en strukturerad planering över dagen. Det liknar ett ordbehandlingsprogram men man skriver med symboler och bilder.  Se film här! Här är en länk till mer information: http://www.widgit.com/about/index.htm
  • Prizmo – en app till Iphone som skannar text och överför till dator (OCR). Man kan ta en bild på texten och få den uppläst via en talsyntes. Appen kostar ca 100 kr.
  • ScanThing – är motsvarigheten till Prizmo men för Androida telefoner. Appen kostar 35 kr.
  • Voice Xpress – ett program för taligenkänning. Du kan helt enkelt styra datorn med din röst och säga kommandon som ”öppna word”, du kan skriva texter, radera, ändra storlek, spara och mycket mer utan att röra tangentbordet eller musen. Det kan vara bra för elever med motoriska svårigheter eller grava läs- och skrivsvårigheter. Dragon Dictation och iVoice finns för (iOS) och har liknande funktioner.
  • AudioNote – en app där du kan rita, skriva och spela in ljud. Om man klickar på en bild som man gjort under sin inspelning hoppar ljudet genast dit det var då man ritade bilden. Smart! Här finns mer information: http://luminantsoftware.com/iphone/audionote.html