Vad är alternativa verktyg?

Alternativa verktyg  Tagged , No Comments »

Här kan ni se en film om vad alternativa verktyg är.    

App för att skapa kommunikationskartor

Lärresurser och verktyg för lärande  Tagged , No Comments »

Jag hittade en bra video som beskriver en app som heter SoundSlate och kan bli en kommunikationskarta för AKK. Man kan lägga in bilder, berätta till bilden, klicka och lyssna. Appen kostar 55 kr. Här är en länk till en film som visar hur man går tillväga:

SPSM informationsblad om olika diagnoser och funktionsnedsättningar

Lärresurser och verktyg för lärande, Okategoriserade  Tagged , , No Comments »

SPSM tillhandahåller ett flertal korta och tydliga informationsblad som ger fakta, råd och stöd om olika funktionsnedsättningar och diagnoser. Dessa kan vara användbara för att lägga upp arbetet och planera stödet kring en elev så att det blir så effektivt som möjligt och främjar lärandet.  Rubrikerna är t.ex. Att förstå flickor med Asperbers syndrom Tänk på […]

Dagens favorit – Quizlet!

Lärresurser och verktyg för lärande  Tagged , , , No Comments »

Idag har jag hittat något som jag tror kan vara riktigt värdefullt i klassrummen, hemma, i bussen, ja, överallt där lärande kan ske. Det är bra för de som vill lära sig språk, de som behöver träna mer på olika ämnen, begrepp, sammanhang, och egentligen är det bara fantasin som sätter gränsen. Det heter Quizlet och erbjuder 6 olika […]

TPB blir MTM

Omvärldskollen!  Tagged , , , No Comments »

Talboks- och punktskriftsbiblioteket bytte namn i januari 2013 till MTM, myndigheten för tillgängliga medier, som är en statlig myndighet som lyder under kulturmyndigheten. Uppdraget är att se till att personer med läsnedsättning får tillgång till litteratur på de medier som passar dem. På deras hemsida finns också Barnens MTM som är en lättnavigerad sida där […]

Popplet – jobba med tankekartor.

Lärresurser och verktyg för lärande  Tagged , , No Comments »

Gunilla Almgren Bäck har på sin blogg lagt ut en utförlig beskrivning av verktyget Popplet.com som låter användaren bygga tankekartor med både text, bild och film (You tube). Elever och lärare kan också samarbeta med samma tankekarta eller lämna kommentarer. Detta förutsätter att man har skapat ett konto på Popplet.com vilket är gratis. Kolla instruktionsfilmen […]

Inkludering!

Omvärldskollen!  Tagged , , No Comments »

Fokus för skoldatateken är att medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd så att de blir delaktiga i sitt lärande. Inger Nilsson (forskare i specialpedagogik) talar om detta och hur man ger rätt hjälp till elever med asperger och autism. Se föreläsningen med Inger Nilsson (55 min) […]

Mer om ordmoln.

Lärresurser och verktyg för lärande  Tagged , , , No Comments »

Ordmoln kan förvandla textdokument, tal, hemsidor, dikter, kärleksbrev m.m till klungor eller moln av ord. Ord som förekommer oftare blir större och det finns en rad olika inställningar man kan göra som t.ex. att förändra typsnittet, känna av och stänga av högfrekventa ord. Det finns många olika att välja bland, Wordle och Tagul är två riktigt bra program. TextIsBeautiful är också en variant […]

Top 100 tools for learning 2012

Lärresurser och verktyg för lärande  Tagged No Comments »

Här är en lista på de 100 bästa lärverktygen under 2012. Längst upp kommer förstås de sociala verktygen. http://c4lpt.co.uk/top100tools/

I-pad studiecirkel

Lärresurser och verktyg för lärande  Tagged , , No Comments »

CPI i Malmö har skapat en fantastisk lärresurs för pedagoger i förskola, grundskola och gymnasium som arbetslag kan använda sig av när de vill bekanta sig med sina iPads för den pedagogiska verksamheten: iPad Studiecirkel. https://sites.google.com/a/skola.malmo.se/ipad/  


WordPress Theme & Icons by N.Design Studio. Powered by WordPress MU   Hosted by Skolbloggen
Hoppa till verktygsfältet
Entries RSS Comments RSS Logga in